bi i lavensel

Flurkbränna gård ligger i Västerbotten, 2mil från Umeå

vår 2014

Idag bedriver vi  biodling på gården. Vi har våra bikupor placerade både nere i byn, nära åker och äng och i skogen där bin samlar nektar från skogens alla blommor. Tack vare våra bin får vi bättre pollinering av växter och bär och en ökad biologisk mångfald i vår natur.

Bin på flustret varm sommarkväll i juli

 Bin ute på flustret en varm sommarkväll i juli.

Kontakt

Sara och Kristian Sandström 090-603 53
info@flurkbranna.se